สธ.คุมเข้มสัตว์ปีก เฝ้าระวังหวัดนก

สธ.คุมเข้มสัตว์ปีก เฝ้าระวังหวัดนก

ด้านกรมควบคุมโรคประชุมผู้เกี่ยวข้องประเมิน-ติดตามสถานการณ์หวัดนกใกล้ชิด เฝ้าระวังเหนือตอนล่าง-ภาคกลางพิเศษ

จาก กรณีมีข่าวเป็ดของชาวบ้าน ที่ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ล้มป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุกว่า 1,000 ตัว เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ทำลายเป็ดที่เหลือจำนวน 4,000 กว่าตัว โดยก่อนหน้านี้ มีเป็ดที่ตำบลวังยาง ตายกว่า 100 ตัว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปทำลายเป็ดที่เหลือเช่นกัน และส่งตรวจพิสูจน์เชื้อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ

เกี่ยวกับความคืบหน้าดังกล่าว นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือการป้องกันโรค ให้โรงพยาบาลทุกแห่งตรวจคัดกรอง ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ และซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกทุกราย ให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วที่มีกว่า 1,500 ทีมทั่วประเทศในการเฝ้าระวังโรค หากพบผู้ป่วยรายสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก ให้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและทำการควบคุมโรคทันที โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด

ด้านนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรมควบคุมได้ประชุมแพทย์และนักวิชาการเพื่อประเมินติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ พบว่าจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางได้แก่ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเคยพบผู้ป่วยไข้หวัดนกในช่วงการระบาดครั้งก่อน ดังนั้นได้สั่งการให้สำนักงานควบคุมโรคประจำพื้นที่ดูแลอย่างเข้มงวดทั้งการ เฝ้าระวัง และการรักษาผู้ป่วย พร้อมกับควบคุมโรคเพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ซึ่งทุกแห่งได้เตรียมพร้อมทั้งยารักษา อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จับมือกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เฝ้า ระวังป้องกันโรคอย่างเหนียวแน่น

นายแพทย์มานิต กล่าวต่อว่า ประการสำคัญที่สุด ต้องขอความร่วมมือจากอสม.และประชาชนทุกคน ช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังสัตว์ปีกในบ้านหรือในพื้นที่ หากพบมีป่วยตายผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรืออสม. ผู้นำชุมชน อบต.เพื่อให้มาตรวจสอบว่าเกิดจากไข้หวัดนกหรือไม่ และห้ามนำซากสัตว์ปีกทุกชนิด รวมทั้งสัตว์ปีกที่อยู่ในฝูงเดียวกันที่ยังไม่ตาย มาชำแหละเป็นอาหารหรือนำมาขายอย่างเด็ดขาด อย่าจับซากสัตว์ด้วยมือเปล่า เนื่องจากจะทำให้ติดเชื้อไข้หวัดนกได้ ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูกาลการระบาดของโรคไข้หวัดนกประจำปี จึงขอให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรฯ อย่างใกล้ชิด.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด