จันทบุรีสัมมนาคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้าน ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ นายมานพ วีระอาชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี ในวันนี้(16 พ.ย.)เพื่อประสานการทำงาน สนับสนุนติดตามงานกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะอนุกรรมการสนับสนุน ฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 85 คน ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีกองทุนหมู่บ้านทั้งสิ้น 731 กองทุน ชุมชนเมือง 24 กองทุน มีสมาชิกกองทุนทั้งสิ้น 91,811 คน ได้มีการอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินไปแล้ว 737 ล้านบาท ส่วนใหญ่กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร 51,902 ราย หรือร้อยละ 79.65 ที่เหลือเป็นการกู้เพื่อพัฒนารายได้ของครอบครัว ในส่วนของการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตาม พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 5 และมาตรา 30 ขณะนี้ได้มีการจดทะเบียนไปแล้วทั้งสิ้น 715 กองทุน อยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารที่จะส่งให้คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการจดทะเบียนอีก 20 กองทุน และยังคงเหลือกองทุนที่ยังไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ จำนวน 20 กองทุน ซึ่งจะประสานผู้เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาดำเนินการให้สามารถจดทะเบียนได้ทุกกองทุน ต่อไป ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยังได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่กองทุนหมู่บ้านดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2552 รวม 10 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!