ว่าที่เลขาฯ กอศ. ตั้งเป้าให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สัดส่วน 50:50 ตามนโยบาย ศธ.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สัดส่วน 50:50 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้สัดส่วนการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนอยู่ที่ประมาณ 80:20 เท่านั้น โดยภายหลังจากเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กอศ. จะต้องเปลี่ยนสัดส่วนในเบื้องต้นให้เป็น 65:35 ให้ได้ และในที่สุดต้องเป็น 50:50 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เอกชนรับนักเรียนได้เต็มที่ แต่ขณะเดียวกันหากยังมีนักเรียนตกค้าง ก็ต้องเป็นหน้าที่ของสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐที่ต้องรับเป็นภาระรับเด็กเข้าเรียนต่อไป ทั้งนี้ในหลายประเทศ มีการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอาชีวะมากขึ้น เช่น ประเทศญี่ปุ่น สัดส่วนของเอกชนต่อรัฐเป็น 80:20 นายพรหมสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีการย้ายสังกัดโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนให้ไปอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นั้น คงต้องมีการปรับแก้กฎหมายทั้งในส่วนของ สอศ. และ สช. ซึ่งเชื่อว่าหากทุกฝ่ายพร้อมใจกัน ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ขณะนี้ความเห็นในเรื่องนี้ของโรงเรียนอาชีวะเอกชนยังไม่นิ่ง เพราะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ อย่างไรก็ตามพร้อมให้เอกชนมาอยู่ภายใน สอศ. ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนก็อยู่ภายใต้ สกอ.ทั้งหมด โดยหากปฏิบัติเช่นนี้ได้จะส่งผลให้การเพิ่มสัดส่วนการรับนักเรียนของอาชีวะเอกชนเป็นไปตามเป้าหมาย 50:50 ได้รวดเร็วขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด