หิมะถล่มจีน สังเวยแล้ว 40 ราย

จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ บ้านเรือนเสียหายนับหมื่นหลัง มูลค่าความเสียหายกว่า600ล้านดอลลาร์