''เทพเทือก''เชื่อวิศวกรไทยสู้คดีได้

เผยกงสุลไทยในกัมพูชาเข้าพบวิศวกรไทยวันนี้ ระบุท่าทีของ''กษิต''เป็นเรื่องส่วนตัว ''ปณิธาน''เผยนายกฯกำชับดูแลเต็มที่