กาฬสินธุ์เตรียมรับมือภัยหนาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสภาพอากาศหนาวเย็นในปีนี้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวของจังหวัดขึ้น เพื่อประสานและซักซ้อมหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนและร่วมบริจาคเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ตามความเหมาะสม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และเด็กเล็กซึ่งอาจเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศหนาวเย็น รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอัคคีภัยไฟป่า จากสภาพอากาศแห้งแล้งและมีลมหนาวกรรโชกแรงอยู่ตลอด หากพบเห็นหรือคาดว่าจะเกิดเหตุด้านสาธารณภัยต่าง ๆ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขทันที ที่หมายเลข ตำรวจ 191 ดับเพลิง 199 อุบัติเหตุ 1669 หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ได้ทุกเวลา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!