มหา''ลัยนอกระบบค้านระเบียบจัดสรรงบฯ

ชงครม.พิจารณาทบทวนแนวทางใหม่ สกอ.หนุนจัดสรรงบฯตามจำนวนน ศ.

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือ ม.นอกระบบทั้ง 13 แห่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา ม.ในกำกับมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบฯต่างกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย สกอ.สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ไม่เห็นด้วยกับองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรงบฯที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมืองมากเกณะที่ที่ประชุมอธิการบดี ม.ในกำกับรัฐ ไม่เห็นด้วยและไม่อยากให้ออกระเบียบดังกล่าว โดยนำภารกิจของมหาวิทยาลัยมาเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบฯ โดยเห็นว่าทั้งสองส่วนไม่ควรเกี่ยวข้องกัน แต่ควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงอย่าง สกอ.ดูแลจัดสรรงบฯแทน ส่วน ก.พ.ร.และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็ทำหน้าที่ในการวางระบบประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า สกอ.ได้นำข้อหารือดังกล่าวเสนอไปยัง ก.พ.ร.แล้ว ซึ่ง ก.พ.ร.มีความเห็นเป็น 3 แนวทาง คือ 1.ให้สกอ.และสำนักงบฯไปจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบฯของม.ในกำกับให้ แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 2.ให้ ก.พ.ร.และ สมศ.ทำหน้าที่ประเมิน ขณะที่ สกอ.และสำนักงบฯ ดูแลจัดสรรงบฯ แล.ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเลขาธิการ ก.พ.ร.จะตัดสินใจ ซึ่งเท่าที่ดูแนวโน้มน่าจะเป็นแนวทางที่ 1 มากที่สุด ดังนั้นระหว่างนี้ สกอ.จะต้องเตรียม วางระบบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง แต่คาดว่าคงไม่ทันปีงบฯ 2554 เพราะหากระบบจะเกิดขึ้นจริงก็ต้องมีการทดลองใช้ก่อน

การจัดสรรงบฯควรขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา แต่ที่ผ่านมากลับเป็นว่า มหาวิทยาลัยที่สนิทกับสำนักงบฯ ก็จะได้รับมาก ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผิดแต่สภาพความเป็นจริงเป็นแบบนี้ ดร.สุเมธกล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!