โวย ''เฉลียว'' โยกย้ายทิ้งทวน

นายธีรพัฒน์ คำคูบอน อุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ลงนามในคำสั่ง สอศ.ที่ 1994/2552 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 52 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัย 64 ราย ซึ่งเป็นการออกคำสั่งใหม่แทนคำสั่ง สอศ.ที่1992/2552 ที่ลงนามโดยนายสุนันท์ เทพศรี รองเลขาธิการ กอศ. โดยให้เหตุผลว่าคำสั่งที่ 1992 มีความคลาดเคลื่อนนั้น ปรากฏว่าได้มี ผอ.วิทยาลัยร้องเรียนมายังตนและนายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ว่าที่เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ว่าเป็นการกระทำที่ผิดจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม.ด่วนมากที่ นร0205/ว (ร)126 ลงวันที่ 13 ก.ค. 44 ที่ว่า ผู้มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งไม่สมควรออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการไว้ล่วงหน้า โดยให้คำสั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อผู้ออกคำสั่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นั้นไปแล้ว แต่ควรรอให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคนใหม่ ทั้งนี้ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. นายเฉลียวก็พูดในที่ประชุมว่าไม่มีอำนาจลงนาม หากลงนามจะถือว่าเป็นโมฆะ แต่ทำไมจึงออกคำสั่งทิ้งทวน.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!