ก.ตร.นัดถกโผนายพลพรุ่งนี้

เทพเทือก นัด ก.ตร.ถกโผนายพล พรุ่งนี้ หลังยืดเยื้อมา 3 รอบ ลุ้นบอร์ดกลั่นกรองใหม่มีปัญหาหรือไม่