กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร เปิด กศน.ตำบลแห่งแรกของ จ.มุกดาหาร ยกระดับการเรียนในชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร เปิด กศน.ตำบลแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคำอาฮวน หวังยกระดับการเรียนในชุมชน ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ วันนี้ (15 พ.ย.52) ที่บริเวณศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคำอาฮวน ภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร จัดพิธีเปิด กศน.ตำบลคำอาฮวน ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีอาสาสมัคร กศน.และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ กศน.ตำบลดังกล่าว เป็นจำนวนมาก นางวรศุลี สุวรรณบริสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดว่า กศน. ตำบลคำอาฮวน เป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร มีฐานะเป็นหน่วยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีภารกิจที่สำคัญคือ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน อย่างน้อยปีละ กว่า 500 คน สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชนของภาคีเครือข่าย จัดทำระบบข้อมูล สถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกของ กศน.อำเภอ ที่สังกัด โดยภายใน กศน.ตำบล มีสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือแบบเรียนต่างๆ โดยมีกำหนดจะเปิดให้ครบ 12 แห่ง 12 ตำบลภายในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งจะมีอาสาสมัครดูแลอย่างใกล้ชิด นางวรศุลี สุวรรณบริสุทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการการศึกษานอกโรงเรียนระดับตำบล เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ต้องการจะยกระดับศูนย์การเรียนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกตำบลทั่วประเทศ จำนวน 7,409 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ให้คนไทยได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับชุมชนด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!