รัสเซียให้คำมั่นว่าจะยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ ของรัสเซีย กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสุดยอดทางธุรกิจที่สิงคโปร์วันนี้ โดยให้คำมั่นว่า รัสเซียจะยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไป และว่า ผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก จำเป็นจะต้องร่วมมือกันเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้า.