ก.เกษตรฯเปิด งานวันพระบิดาฝนหลวง เทิดพระเกียรติในหลวง ที่ทรงน้ำฝนเทียมมาใช้ในประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงอย่างเป็นทางการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถ พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงนำโครงการฝนหลวงมาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในประเทศไทย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2552 ว่า ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านการสร้างฝนเทียมในโครงการฝนหลวง พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำฝนเทียมมาแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำให้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงอยู่เสมอ ภายในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2552 ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการทำฝนเทียมในโครงการฝนหลวง อาทิ นิทรรศการจากสายพระเนตรสู่ที่มาแห่งพระราชดำริฝนหลวง ที่แสดงที่มาและการริเริ่มนำฝนหลวงมาใช้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในประเทศไทย, นิทรรศการพระเมตตาดังฟ้าเทียมวสันต์,นิทรรศการพระเมตตาล้นเกล้า, และนิทรรศการแสดงพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำโครงการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเวลา 8.30-16.30 น.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!