มศวประกาศผลสอบตรง เผยมีคนพลาดหวังกว่า 5 หมื่นคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิการปลอบผู้พลาดหวัง ยังมีสถาบันคุณภาพอีกหลายแห่งให้เลือกเรียน แนะเลือกเรียนตามความรัก ชอบ สนใจ อย่าติดสถาบัน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าในวันที่ 13 พ.ย.2552 ในเวลา 18.00น.ทางมหาวิทยาลัยจะทำการประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สอบตรงซึ่งปีนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 62,000 คน ทางมหาวิทยาลัยสามารถรับเข้าเป็นนิสิตมศวได้เพียง 2,943คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มศวได้เพิ่มการรับมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว เราเห็นใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจและมุ่งหวังอยากเรียนและเข้าเป็นนิสิตมศว หากแต่จำนวนเก้าอี้ที่รับนิสิตเข้าเรียนนั้นยังมีจำกัดกัด ในปีการศึกษา 2553 มศวจะขยายขีดการรับนิสิตเพิ่มขึ้นอีก โดยจะขยายพื้นที่การรับในสาขาและคณะใหม่ๆ ไปที่องครักษ์ จ.นครนายกคาดว่าจะสามารถรับเพิ่มข้นจากเดิมถึง 20 % "สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบตรงที่มศว ไม่ควรจะเสียใจนาน ผมอยากให้กำลังนักเรียนทุกคนว่าเมืองไทยยังมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งที่มีคุณภาพและกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ สิ่งสำคัญที่อยากไว้ก็คือ ขอให้รู้ว่าตัวเองชอบในวิชาชีพใด ชอบและรักในวิชาเอกอะไร อย่ายึดติดกับสถาบัน การที่เราได้เลือกเรียนในวิชาชีพและวิชาเอกที่ตัวเองสนใจและรักและทำให้คนๆ นั้นประสบความสำเร็จได้ ถึงตอนนี้นักเรียนทุกคนควรจะรู้ได้แล้วว่าตัวเองจะยึดอาชีพอะไรหรือเรียนสาขาใดแล้วมีความสุข เพราะอย่าลืมว่าวิชาชีพที่เราเรียนนั้นจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต แม้ว่าบางคนจะบอกว่าขอให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ก่อนในสาขาใดก็ได้ แต่เมื่อเรียนไปแล้วไม่มีความสุข ทำให้ไม่สามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ บางคนต้องเปลี่นอาชีพตัวเอง จึงอยากฝากถึงทุกคนว่าควรจะเลือกเรียนตามความถนัด ความชอบและความสนใจเป็นที่ตั้ง ตอนนี้ยังมีมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งที่มีคุณภาพ ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ใจหรือสิ้นหวัง ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ส่วนนักเรียนที่สอบเข้าเป็นนิสิตมศวได้นั้นไม่ควรหลงระเริงว่าตัวเองสอบได้หรือเก่งกว่าเพื่อนคนอื่นๆ แต่ควรจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นนิสิตมศว ที่มหาวิทยาลัยเน้นทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนนอกชั้นเรียน มีกิจกรรมที่จำนำพานิสิตเข้าสู่การเป็นนิสิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีทั้งความรู้ ความดีงามและคุณธรรม สิ่งที่มศวเน้นย้ำเสมอคือการที่นิสิตต้องมีนิสิตสำนึกสาธารณะ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!