กทม. จัดกิจกรรม มหกรรมเบาหวาน ร่วมรณรงค์ประชาชนลดหวาน, ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ เนื่องในวันเบาหวานโ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม มหกรรมเบาหวาน ร่วมรณรงค์ประชาชนลดหวาน, ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมเบาหวาน และร่วมเดิน-วิ่ง สู้เบาหวาน เนื่องใน วันเบาหวานโลก วันที่ 14 พ.ย. ณ บริเวณสโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งกรุงเทพฯ สวนลุมพินี พร้อมกล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นพื้นฐานสำคัญของโรคหัวใจ ไตวาย อัมพาต และโรคร้ายแรงจำนวนมาก โดยเฉพาะในปีนี้ ทั่วโลกมีผู้เป็นโรคเบาหวานมากถึง 285 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เฉพาะในประเทศไทย มีผู้เป็นโรคเบาหวานไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน และจากข้อมูลการตรวจสุขภาพครอบครัวเคลื่อนที่ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเป็นโรคเบาหวานถึงร้อยละ 25 ฉะนั้นทางแก้สำคัญ ทุกคนต้องเริ่มจากการปรับนิสัยการรับประทานอาหาร ลดหวาน ออกกำลังกาน และดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับกิจกรรมในงานมหกรรมเบาหวาน ได้เริ่มมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา และจะมีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงวันนี้ ทั้งการตอบปัญหาชิงรางวัล, การให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดงาน