ต่างประเทศ โยนธรรมศาสตร์คุยสาธารณสุข ปมรับบริจาคโมเดอร์นาจากโปแลนด์

ต่างประเทศ โยนธรรมศาสตร์คุยสาธารณสุข ปมรับบริจาคโมเดอร์นาจากโปแลนด์
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมยุโรป ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ทำหนังสือฉบับหนึ่งส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยตรงในการรับบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นา จากประเทศโปแลนด์ เพราะไม่ใช่การบริจาคแบบรัฐต่อรัฐ

"การบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแบรนด์ข้างต้น ไม่ใช่การบริจาคในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคดังกล่าวผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการจากการะทรวงการต่าปงระเทศโปแลรนด์หรือสถานเอกอัครรราชทูตโปแบรนด์ประจำประเทศไทย" นางจุฬามณี ระบุ

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจพิจารณาหารือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย"

ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ของโปแลนด์ ว่ารัฐบาลโปแลนด์จะมอบวัคซีนให้ จึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบวัคซีนและจัดส่งมายังประเทศไทย

เตือนสอบถามความเห็นโมเดอร์นาด้วย กันโดนฟ้อง

นอกจากนี้ นางจุฬามณี ยังแนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอบถามโมเดอร์นาก่อนว่าเห็นสมควรให้รับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์หรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องในภายหลัง

"การบริจาควัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทวัคซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอาจพิจาณาแนวปฏิบัติในการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง"