เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปลายปีเริ่มเป็นบวก

ปลัดคลังมั่นใจเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปลายปีนี้เริ่มเป็นบวกแน่ ชี้ผลพวงจากเศรษฐกิจฟื้นตัว ทำให้รายได้ภาษีสูงขึ้น