มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองสิทธิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในวันนี้(13 พ.ย.) เพื่อชี้แจงโครงการและการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ ด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ การดูแลรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ ความเข้าใจในการทำงานของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้ลูกจ้างต่างชาติเข้าใจในการทำงานในพื้นที่ การรักษาพยาบาล และการทำบัตรแรงงานต่างด้าว เป็นต้น นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในระดับจังหวัดให้มีการแนะนำ และจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งความคุ้มครองทางสังคม โดยมูลนิธิรักษ์ไทยจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานรับข้อร้องเรียนแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนมากผู้ประกอบการรายใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหา มีแต่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย มีข้อบังคับในตัวบทกฎหมายว่าห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และการสื่อสารทางโทรศัพท์ ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทำงานอยู่ในภาคเกษตร ก่อสร้าง และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!