ราษฎรอาวุโส แนะ 7 แนวทาง ให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ราษฎรอาวุโสเสนอ 7 แนวทาง ให้รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับประเทศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย ด้วยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1 ว่า ขณะนี้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทยประมาณ 14 ล้านคน การลงทุนสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติถือเป็นเรื่องสำคัญมาก รัฐบาลต้องให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องอื่น โดยต้องมองเชิงระบบโครงสร้างแบบครบวงจร แบ่งได้ 7 แนวทาง คือ ระดับหมู่บ้าน รัฐบาลต้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สนับสนุนงบส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านเกิดชมรมรักการอ่าน จัดห้องสมุดประจำหมู่บ้าน 76,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตัดวงจรอุบาทว์ที่เกิดในชุมชน ระดับตำบลตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล อาทิ พิพิธภัณฑ์ตำบล ศูนย์ศิลปะการเรียนรู้และตลาดชุมชน ระดับจังหวัด ควรมีคณะทำงานเพื่อเด็ก สร้างเครือข่ายเยาวชนให้ครอบคลุม ดำเนินงานได้อย่างครบวงจร ระดับชาติ ต้องผลิตสื่อทุกประเภทให้เป็นสื่อที่ดีและสร้างสรรค์ จัดศูนย์จัดการความรู้ ประสานกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจะเห็นว่าระบบการศึกษาของไทยอ่อนแอ นำวิชาเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของการเรียน แต่ไม่ใช้ชีวิตของคนเป็นตัวตั้ง ซึ่งสร้างความเชื่อที่ผิด เพราะเอาคุณค่าของเด็กไทยไปผูกติดกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้เด็กต้องวิ่งเต้นติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สังคมไทยถูกกำหนดให้มีระบบชนชั้น ดูถูกคนที่ด้อยกว่า ไม่เคารพศักดิ์ศรีของชนชั้นล่าง จึงจำเป็นที่รัฐบาลต้องสร้างให้เด็กและเยาวชนเคารพและให้เกียรติกัน ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ กล่าวอีกว่า ควรตั้งมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ ขยายเครือข่ายการทำงานเด็กและเยาวชน ผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้เด็กและเยาวชน และสร้างภาคีเพื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงสร้างกองทุนการเงินและการคลังเพื่อสังคมด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!