อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "อุตรดิต์พฤกษานานาชาติ ครั้งท่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์พฤกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ไทยสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว นางจินดา มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน การสร้างเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพของเกษตรกร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จึงร่วมกับจังหวัดดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดงานประกวดกล้วยไม้ และดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ "อุตรดิตถ์พฤกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 22 พฤศจิกายน 2552 เพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ ได้เพาะพันธุ์กล้วยไม้หลากหลาย มาร่วมประกวดประชันความสวยงาม เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ คาดว่ามีจำนวนประมาณ 5,000 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดมากมาย อาทิ ประเภทที่ 1 การประกวดกล้วยไม้เดี่ยว ประเภทที่ 2 การประกวดกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติและไม้หมู่ทั่วไป ประเภี่ 3 การประกวดกล้วยไม้ลูกผสมช่อแรก และประเภทที่ 4 การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก การดำเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ จากการเพาะเลี้ยงดอกกล้วยไม้ ได้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ของไทย ให้มีชื่อเสียงเผยแพร่ไปทั่วโลก จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการ "อุตรดิตถ์พฤกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 ได้ในระหว่างวันที่ 14 22 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!