จ.ตาก จัดพิธีถวายสดุดี เนื่องใ "วันพระบิดาแห่งฝนหลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตากจัดพิธีถวายสดุดีเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด "เทคโนโลยีฝนหลวง ในการรเทาความทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นความเดือดร้อนและความเสียหายเนื่องจากภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยต่อไปว่า เนื่องในปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดพิธีถวาาชสดุดี เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดตาก กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จึงขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดตากร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!