จ.สุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 54 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกา2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำริคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงในขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอปรกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง และจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะ "พระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดพิธีถวายราสดุดีเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันนี้ โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมในพิธี จำนวนมาก พร้อมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการ "พระบิดาแห่งฝนหลวง ขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 เดือนพฤศจิกายน 2552 บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!