อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการให้เบี้ยยังชีพกับผู้พิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการให้เบี้ยยังชีพกับผู้พิการ ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้น นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทยปี 2552 พบคนไทยมีสุขภาพจิตดีขึ้นและเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตน้อยลง เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยสุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้นในทุกด้าน เพราะเรื่องปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีความผูกพันและเชื่อมั่นระหว่างกันมากขึ้น ส่วนครอบครัวที่มีหนี้สินนอกระบบ จะมีความเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพจิตมาก ขณะที่การมีหนี้สินในระบบกลับทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยทางครอบครัวที่มีสมาชิกผู้พิการจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตของคนในครอบครัว อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสุขภาพจิต เชื่อว่านโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการให้เบี้ยยังชีพกับผู้พิการ นับได้ว่าเป็นการดำเนินการที่มาถูกทางแล้ว ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดการแบ่งเบาภาระของประชาชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสภาวะทางจิตใจไม่ให้เครียดกับการดำเนินชีวิตในสังคม จากการสำรวจด้านสุขภาพจิตของประชาชนกว่า 50,000 คนทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 ระบุ ภาพรวมของคนไทยในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับปี 2551 พบว่าคนไทยมีสุขภาพจิตดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.1 จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.7 แต่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่มีปัญหาสุขภาพจิตแย่ลดลง ซึ่งในปี 2551 ปัญหาสุขภาพจิตคนกรุงอยู่ที่ร้อยละ 17.8 แต่ในปี 2552 ลดลงเหลือ 14.7

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!