ชาวร้อยเอ็ดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เช้าวันนี้ (13 พ.ย.52) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดฝน ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง บรรเทาทุกข์ยากแก่พสกนิกร และมวลมนุษย์โลก ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องจากภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึก ตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนัก ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรผู้ยากไรด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่ง ได้ก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่สยามประเทศนานัปการ สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ราบสูง พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี และได้ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ภาคอีสาน สนามบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา สนามบิน จังหวัดขอนแก่น เข้าทำฝนหลวง ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงาม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!