เผยรายชื่อ 46 ประเทศเสี่ยงต่ำ 1 พ.ย. เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว เช็กเลยที่นี่!

เผยรายชื่อ 46 ประเทศเสี่ยงต่ำ 1 พ.ย. เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว เช็กเลยที่นี่!
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการต่างประเทศประกาศแจ้งรายชื่อ 46 ประเทศและพื้นที่ต้นทางเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รับเปิดประเทศ

วันนี้ (21 ต.ค.) นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงนามในประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) โดยระบุว่า

ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13)

ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้า ศปก.กต. จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท (13) ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

รายชื่อ 46 ประเทศและพื้นที่ ที่เดินทางเข้าไทยไม่กักตัว 1 พ.ย.นี้ ประกอบไปด้วย

 • เอเชียแปซิฟิก
  • กัมพูชา
  • เกาหลีใต้
  • จีน
  • ญี่ปุ่น
  • นิวซีแลนด์
  • บรูไนดารุสซาลาม
  • ภูฏาน
  • มาเลเซีย
  • สิงคโปร์
  • ออสเตรเลีย
  • ฮ่องกง
 • ตะวันออกกลาง
  • กาตาร์
  • ซาอุดีอาระเบีย
  • บาห์เรน 
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • อิสราเอล
 • ยุโรป
  • กรีซ
  • ไซปรัส
  • เดนมาร์ก
  • นอร์เวย์
  • เนเธอร์แลนด์
  • บัลแกเรีย
  • เบลเยียม
  • โปรตุเกส
  • โปแลนด์
  • ฝรั่งเศส
  • ฟินแลนด์
  • มอลตา
  • เยอรมนี
  • ลัตเวีย
  • ลิทัวเนีย
  • สวิตเซอร์แลนด์
  • สวีเดน
  • สหราชอาณาจักร
  • สาธารณรัฐเช็ก
  • สเปน
  • สโลวีเนีย
  • ออสเตรีย
  • อิตาลี
  • เอสโตเนีย
  • ไอซ์แลนด์
  • ไอร์แลนด์
  • ฮังการี
 • อเมริกา
  • แคนาดา
  • ชิลี
  • สหรัฐ