ชุมชนในเขตเทศบาลมุกดาหาร พร้อมใจเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนชาวบ้านจาก 34 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมใจเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก หลังพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (13 พย.52) ตัวแทนชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งเด็กนักเรียนและผู้นำชุมชนกว่า 100 คน พร้อมใจกันถือป้ายคำขวัญเดินรณรงค์ ตั้งแต่บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร ท่าน้ำเขื่อนริมโขง มายังสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเชิญชวนให้ชาวเมืองมุกดาหาร ได้ร่วมใจกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารในรอบ 3 ปีเพิ่มขึ้น โดยปี 2550 พบผู้ป่วย 37 ราย และปี 2552 38 ราย นายสัมฤทธิ์ โภคสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า การควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมด้วยการเน้นกลยุทธ์ทางกายภาพ เช่น การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การใช้ปลากินลูกน้ำ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติและสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านตัวแทนนักเรียนที่ร่วมเดินรณรงค์ บอกว่า อยากให้ทุกบ้าน ทุกคน ได้ช่วยกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง หรือใช้ปลากินลูกน้ำ จะเป็นแนวทางที่จะป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ ทั้งนี้ กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้มอบพันธุ์ปลาหางนกยูง เอกสารความรู้ และแบบสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลาย ให้กับผู้แทนชุมชน อสม. และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยหวังให้ทุกคนได้ร่วมกันลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค พร้อมลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!