จ.มุกดาหาร จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี (13 พ.ย.52) ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร กำหนดจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2552 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ และศิลปหัตถกรรม จำนวน 256 กิจกรรม โดยใช้สถานที่แข่งขัน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนมุกดาหาร โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนจุฬำภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล และหอประชุมอำเภอเมือง ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2552 ด้านนายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวว่า ในการจัดการศึกษา จะต้องมีการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยที่การพัฒนาด้านการศึกษานั้น จำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเวทีแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง พร้อมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!