17 ภาพ เมืองโคราชอ่วมต่อเนื่อง น้ำลำตะคองท่วมเกือบมิดหลังคา ชาวบ้านต้องอพยพอาศัยอยู่วัด

รูปภาพของ เมืองโคราชอ่วมต่อเนื่อง น้ำลำตะคองท่วมเกือบมิดหลังคา ชาวบ้านต้องอพยพอาศัยอยู่วัด

อัลบั้มภาพทั้งหมด เมืองโคราชอ่วมต่อเนื่อง น้ำลำตะคองท่วมเกือบมิดหลังคา ชาวบ้านต้องอพยพอาศัยอยู่วัด