สกศ.ล้มโครงการตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยมีการนำความเห็นที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงาน เลขาธิการ สกศ.ไปรับฟังความคิดเห็นในเวทีต่าง ๆ รวมถึงมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และมติของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มาประกอบการพิจารณา และได้ข้อสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่กว่า 90% เห็นควรให้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ อยู่ ภายใต้ศธ.เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาครู แทนที่จะเป็นสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการบูรณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลคุ้มค่าที่สุด อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการ สกศ.ไปประมวลความเห็นขี่ประชุมพร้อมทั้งยกร่างองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ เสนอที่ประชุม สกศ.อีกครั้ง และหากมีความจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น ก็สามารถดำเนินการได้

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงหน้าที่ ในการผลิตครู และครูของครู โดยเห็นว่าน่าจะเป็นของสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว โดยไม่มีใครเห็นว่าควรจัดตั้งสถาบันผลิตครูเพิ่ม ดังนั้นตนจะได้เร่งรัด รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รีบสรุปแผนการผลิตครูและครูของครูภายในกรอบระยะ 5 ปี และ 10 ปี ว่าจะผลิตสาขาใด จำนวนเท่าใด เพื่อมอบหมายให้สถาบันที่ผลิตครูทั้ง 71 แห่งไปดำเนินการตามแผน ทั้งนี้จะต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งตนได้เร่งรัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้จัดทำร่างกรอบของสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ก่อน นอกจากนี้จะกำชับให้คุรุสภาทำหน้าที่ตามกฎหมายให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่องของจรรยาบรรณและการลงโทษ เนื่องจากที่ผ่านมาเน้นการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อสกศ.มีมติดังกล่าว จะต้องปรับแก้ร่างพ.ร.บ.สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะสามารถแก้ไขให้สอดคล้องกับมติ สกศ.ได้.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!