อภ.เปิดขาย ATK ออนไลน์ผ่าน www.gpoplanet.com ตั้งแต่ 20-26 ต.ค. วันละ 300 กล่อง

อภ.เปิดขาย ATK ออนไลน์ผ่าน www.gpoplanet.com ตั้งแต่ 20-26 ต.ค. วันละ 300 กล่อง
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การเภสัชกรรม เปิดขายชุด ATK ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com หลังได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

วันนี้ (20 ต.ค.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้โครงการ “ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ในราคาชุดละ 40 บาท โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.gpoplanet.com ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เบื้องต้นจำนวนวันละ 300 กล่อง (กล่องละ 20 ชุด) จำกัดสิทธิ์การซื้อท่านละ 1 กล่อง ราคา 800 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง 52 บาท)

ล่าสุด เมื่อตรวจสอบไปยัง อภ. ได้รับข้อมูลว่า จะเริ่มเปิดระบบบนเว็บไซต์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของทุกวัน และวันนี้ขายไปจนครบโควตา 300 กล่องเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อกระจายชุดตรวจดังกล่าวให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้มากขึ้น และในอนาคต องค์การฯ จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK โดยจำหน่ายผ่านร้านผู้จำหน่ายช่วง ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย

จากผลการตอบรับโครงการ “ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เป็นอย่างดีจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก องค์การฯ จึงเร่งจัดหาชุดตรวจ ATK ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” เฟส 2 เพิ่มเติมอีก 2 ล้านชุด

info-atk-gpoplanet

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่

  1. สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่)
  2. สาขายศเส
  3. สาขาจรัญสนิทวงศ์
  4. สาขาเทเวศร์
  5. สาขารังสิต
  6. สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์
  7. สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน
  8. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โดยจะเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 และหลังจากที่องค์การฯ ได้จัดหาและสั่งซื้อมาเพิ่มในปริมาณที่เพียงพอแล้ว จะสามารถเปิดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ต่อไป