ด่วน!เขมรไล่ทูตไทยกลับ ภายใน48ช.ม.

ทางการกัมพูชากร้าวไล่นักการทูตไทยกลับปท.ภายใน 48 ช.ม. เหตุเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา ไทยแลกหมัด เชิญกลับเช่นกัน