แพทย์ เผย พบคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 7 ของจำนวนคนไข้ทั้งหมดที่เข้ารับการรักษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์ เผย พบคนไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 7 ของจำนวนคนไข้ทั้งหมดที่เข้ารับการรักษา และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ในเขตเมือง โดยกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุและผู้มีโรคอ้วน เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลกและครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ประกอบด้วยการตรวจเบาหวานฟรี และให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวานายใต้หัวข้อ "ดูแลเบาหวาน ห่างไกลโรคแทรกซ้อน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัมพิกา มงคลพฤกษ์ หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ มีอัตราผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 7 ของจำนวนคนไข้ทั้งหมดที่เข้ารับการรักษา และในเขตตัวเมือง พบสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 โดยผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและคนอ้วนมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ควรรู้จักวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันตนเองโดยการตรวจน้ำตาลในเลือดทุกปี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!