จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานฟื้นฟูประเพี "ลงแขกปลูกหอมแดงยางชุน้อย 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดงาน"ลงแขกปลูกหอมแดงยางชุมน้อย 52 เพื่อฟื้นฟูประเพณีลงแขก และส่งเสริมการปลูกหอมแดงพืชเศรษฐกิจอย่างถูกวิธี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ลงแขกปลูกหอมแดงยางชุมน้อย 52 ในวันนี้(12 พ.ย.)ที่ แปลงปลูกหอมแดง หมู่ที่ 5 บ้านยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูประเพณีลงแขก และให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงเรื่องการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง เพื่อความเข้มแข็งในการต่อรองราคา โดยพืชหอมแดงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมแล้วปีละหลายร้อยล้านบาท ปัจจุบันการปลูกหอมแดงได้เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่มีการลงแขกมาเป็นการจ้างงาน และใช้เครื่องทุ่นแรง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มการลงทุน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ณ โรงเรียนเกษตรหอมแดง การมอบรางวัลแก่เกษตรกรคนขยันแห่งปี และการแข่งขันการปลูกหอมแดง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การปลูกหอมแดงให้มีคุณภาพและราคาสูง เกษตรกรต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยเคมีจะตกค้างในดิน ทำให้ดินแข็ง ต้องนำดินมาเสริม ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ควรจะปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อให้ดินชื้น เพิ่มปุ๋ยในดิน ราคาหอมแดงจะสูงได้ต้องมีคุณภาพดี เกษตรกรต้องไม่เอาหอมอ่อนไปขาย และต้องมีใบรับรองการปลูก มีการรวมกลุ่มเพื่อสามารถต่อรองราคาได้ สำหรับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง คือเรื่องของไฟฟ้าการเกษตร ที่ยังไม่ทั่วถึงนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!