จ.ชัยภูมิ จัดการประกวดข้าวหอมมะลิ คัดเลือกผู้ชนะเข้าประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ครั้งที่ 28

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิ จัดการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2552/53 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในระดับจังหวัดเข้าประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ครั้งที่ 28 นายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า จังหวัดชัยภูมิ จะจัดการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2552/53 โดยกำหนดการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ เกษตรกรรายบุคคล ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรชาวนารายบุคคลที่ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อการจำห่ายโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเป็นเกษตรกรชาวนาวตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อการจำหน่าย โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประกวดในระดับจังหวัดเข้าประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ครั้งที่ 28 ปีการเพาะปลูก 2552/53 เกษตรกร กลุ่มเกษตร หรือสหกรณ์การเกษตรที่ประสง์จะส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวด สามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 11 26 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงาเกษตรอำเภอท้องที่ และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-830702 , 044-816928

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!