ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ.อยุธยา เปิดตัว หอเครื่องทองไทย และศูนย์ส่งเสริมงานศิลปาชีพเครื่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดตัว หอเครื่องทองไทย แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมงานศิลปาชีพเครื่องทองไทย ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก วันนี้ (12 พ.ย.52) นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานเปิดหอเครื่องทองไทย แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมงานศิลปาชีพเครื่องทองไทยสู่ตลาดสากล ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์กรมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดย หอเครื่องทองไทย ได้ทำการปรับปรุงสถานที่และจัดตั้งแกลเลอรี่ หรือหอต่างๆ โดยใช้พนที่ชั้น 2 ของอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ขนาด 460 ตารางเมตร เป็นที่ตั้ง เพื่อรวบรวมผลงาน และนำเสนอประวัติความเป็นมาของเครื่องทองไทย การผลิต และความแตกต่างในแต่ละสกุลช่างทองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดแสดงผลงานศิลปะหัตศิลป์เครื่องทองไทยในสกุลช่างทองต่างๆ ภายใต้การนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดีย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพมผสาน และสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการต่างๆ ส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก สำหรับ หอเครื่องทองไทย ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา จะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 10.00 17.00 น.