"ท่านใหม่" แจ้งข่าวร้าย โพสต์เศร้า สิ้น "ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล"

"ท่านใหม่" แจ้งข่าวร้าย โพสต์เศร้า สิ้น "ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล"
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

"ม.จ.จุลเจิม ยุคล" โพสต์ข่าวร้าย แจ้งการจากไปของ "ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล" เผยรู้สึกเศร้าจนไม่อยากเขียนอะไร

วันนี้ (18 ต.ค.) เฟซบุ๊ก ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "18 ตุลาคม 2564 มาพร้อมกับข่าวร้ายกับการจากไปของพี่ชายที่ รักและเคารพนับถือ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้ซึ่งชีวิตมีแต่งาน ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯลฯ และก่อนหน้านั้นคือ คุณชาย ดิศนัดดา เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รู้สึกเศร้าจนไม่อยากเขียนอะไร"

สำหรับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ถวายงานรับใช้ในฐานะเลขานุการส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จาก Indiana University (Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประจำปี 2558-2559 และ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2556-2557 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่