กทช.เปิดประชาพิจารณ์สาธารณะ ร่างสรุปข้อสนเทศการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ครั้งที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดประชาพิจารณ์สาธารณะ ร่างสรุปข้อสนเทศการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ครั้งที่ 2 โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันต้องการให้โครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศและมีค่าบริการที่เป็นธรรมไม่สร้างภาระให้ผู้บริโภค พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. กล่าวในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างสรุปข้อสนเทศการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G ครั้งที่ 2 ในเขตกรุงเทพฯ และเป็นครั้งที่ 7 ที่รับฟังความเห็นจากทั่วประเทศ ซึ่งในการรับฟังความเห็นสาธารณะครั้งนี้ ได้เพิ่มประเด็นสำคัญ คือ มูลค่าขั้นต้นของการเริ่มประมูลใบอนุญาต 3G ใน 2 ราคา คือ 4,600 ล้านบาท และ 5,200 ล้านบาท ว่า เป็นราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่ และการกำหนดเงื่อนไขในกาiโอนย้ายลูกค้าในระบบ 2G หรือลูกค้าโครงข่ายโทรศัพท์ทั่วไปในปัจจุบัน ให้ไปอยู่ในระบบ 3G จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าสมัครใจไปใช้ระบบ 3G เท่านั้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแก้ข้อขัดแย้งกับสองรัฐวิสาหกิจของภาครัฐคือ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ที่อาจจะเสียรายได้สัมปทานจากการย้ายฐานลูกค้า 2G ไปอยู่ใน 3G ของภาคเอกชนที่เคยได้รับสัมปทานคลื่นจาก ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เดิม ตลอดจนการรับฟังความเห็นจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมและภาคประชาชน ด้านการกำหนดราคาค่าบริการ 3G ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องการเตรียมประมูลคลื่น 3G โดย กทช. ในวันนี้ นอกจากมีการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ยังมีองค์กรภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะให้ความคิดเห็นถึงค่าบริการว่า ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีการเปิดให้บริการ 3G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!