รองผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอลับแล เน้นให้ทุกภาคส่วนร่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอลับแล เน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการพัฒนา นำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุด วันนี้ (12 พ.ย.52) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อาทิ ปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด โยธาธิการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ชลประทานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พบปะหัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอลับแล ทั้ง 7 ตำบล 64 หมู่บ้าน เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้นำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากในพื้นที่อำเภอลับแลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยให้มีการส่งเสริมที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่มากที่สุด ได้แก่ อาจส่งเสริมให้มีประเพณีลอยกระทงโดยใช้ข้าวแคบซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวลับแลมาทำกระทงเป็นลอยกระทงข้าวแคบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องการให้สร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนหลง หลินลับแล ลางสาด ลองกอง ซึ่งต้องให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ ทำอย่างไรให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดช้ากว่าที่อื่น ๆ เพื่อจะให้ได้ราคาแพง ที่สำคัญควรมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากเจ้าของสวน ทั้งยังเน้นย้ำให้ผู้นำทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน ร่วมกันสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการพัฒนา นำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!