โรงพยาบาลเกาะสมุยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลเกาะสมุยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา นายธีรศักดิ์ เลื่องฤทธิวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย เปิดเผยว่า กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเกาะสมุย ได้จัดโครงการรณรงค์การต่อต้านการ กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำอำเภอเกาะสมุยขึ้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 12.30 น. ณ ลานจอดรถบริวณริมทะเลหน้าทอน ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรณรงค์แก้ไขการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปลุกกระแสการกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 82 พรรษา ตลอดจนส่งเสริมให้เกาะสมุยเป็นสังคมที่ปราศจากการใช้ความรุนแรงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันวาดภาพการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จัดกิจกรรมการแสดงจากฝ่ายต่างๆ การกล่าวคำปฏิาณตนการยุติความรุนแรงและร่วมเดินรณรงค์ ติดริบบิ้น เพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยยอมรับว่าจะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ นายธีรศักดิ์กล่าวด้วยว่า นอกจากกิจกรรมการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกระทำรุนแรงอำเภอเกาะสมุยที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 แล้ว จะมีการรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวสำหรับผู้ชายในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2552

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!