อำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จัดงานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ประจำปี 2552 กับการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวนา นายสมศักดิ์ แสนหิรัญ นายอำเภอหัวตะพาน กล่าวว่า อำเภอหัวตะพาน จะจัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ประจำปี 2552 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ บ้านโนนค้อทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมืองน้อย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ลดการสูญเสีย ได้ข้าวคุณภาพและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมการลงแขกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กิจกรรมในงาน การแข่งขันเกี่ยวข้าว การผลิตปุ๋ยเคมี และการวัดผลผลิตข้าว ทั้งนี้ การจัดงานพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางอำเภอหัวตะพาน ได้ให้เกษตรกรน้อมนำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน และส่งเสริมเล็งเห็นความสำคัญประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ดีงามของบรรพบุรุษมีมาแต่อดีต จนปัจจุบัน ให้ช่วยกันสืบสานต่อไป โดยมีนายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!