ก.แรงงาน จัดสัมมนาระดมความคิดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาระดมความคิดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงาน ขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนา แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมว่า หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และยานยนต์ ที่นายจ้างแจ้งความต้องการจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา ในภาคการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องปรับทัศนคติการจ้างงานใหม่ เพื่อดึงดูดแรงงานกลับสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอัตราเงินเดือน สภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกจ้างว่าเมื่อกลับเข้าสู่ระบบงานชีวิตจะดีขึ้น และไม่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างในอนาคต ขณะเดียวกันการสัมมนาดังกล่าว จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากทั้งตัวแทนนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง และนักวิชาการ ในการรวบรวมปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ด้าน ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ขณะนี้ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นในทุกเดือน ซึ่งจังหวัดที่ขาดแคลนจะอยู่โดยรอบกรุงเทพมหานคร อาทิ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา เป็นต้น อย่างไรก็ตามในฐานะนายจ้างต้องสร้างวัฒนธรรมการรักองค์กรให้กับคนงานทั้งที่มีอยู่เดิม และกำลังจะกลับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และความปลอดภัยจากการทำงานที่ต้องดีขึ้น เพื่อลดความเครียดในการทำงาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!