จัดหางาน จ.ตราด แจ้ง ขยายเวลาขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามติคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านการจัดทำทะเบียนประว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางาน จ.ตราด แจ้ง ขยายเวลาขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามติคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านการจัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพแล้ว (12 พ.ย.52)นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ให้ขยายระยะเวลาถ่ายรูป ตรวจสุขภาพ การขออนุญาตทำงานและจดทะเบียนบุตรแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ค้างการดำเนินการช่วงจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายจ้างดำเนินการประกอบด้วย ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด โดยสำนักงานทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองตราด ดำเนินการให้บริการ ถ่ายรูปทำทะเบียนประติ ทร.38/1 แรงงานต่างด้าวออกไปตั้งแต่วันที่ 4 -18 พ.ย. 52 ระยะเวลา 15 วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยโรงพยาบาลในสังกัด ทำการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย.52 - 2 ม.ค.53 ระยะเวลา 60 วัน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รับคำขอและพิจารณาอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่จัดทำทะเบียนประวัติและตรวจสุขภาพแล้ว ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจดทะเบียนเฉพาะบุตรที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ของแรงงานต่างด้าวที่ได้ขอจดทะเบียนและขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและให้ดำเนินการจดะเบียนประวัติบุตรของแรงงานต่างด้าว เป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 18 ธันวาคม 2552 สำนักงานจัดห่างานจังหวัดตราด จึงขอให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในขั้นตอน การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาม และกัมพูชา เช่น ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำ ทร.38/1 ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ และยื่นใบขออนุญาตทำงานให้รีบดำเนินการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด โทร 0-3953-0841 , 0-3952-0218 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!