18 ภาพ “ออม สุชาร์” เปิดภาพดินเนอร์มื้อพิเศษ “แอมป์ พิธาน” จัดหรู ฉลองรักครบรอบ 4 ปี

รูปภาพของ “ออม สุชาร์” เปิดภาพดินเนอร์มื้อพิเศษ “แอมป์ พิธาน” จัดหรู ฉลองรักครบรอบ 4 ปี

อัลบั้มภาพทั้งหมด “ออม สุชาร์” เปิดภาพดินเนอร์มื้อพิเศษ “แอมป์ พิธาน” จัดหรู ฉลองรักครบรอบ 4 ปี