ปภ.สุพรรณบุรี ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้เริ่มใกล้สู่ฤดูหนาว ซึ่งขณะนี้บางพื้นที่เริ่มมีอุณหภูมิลดลง และมีหมอกหนาในตอนเช้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ขึ้น โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศ และสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลสถานการณ์แก่สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขต เพื่อสำรวจพื้นที่ประสบภัย และจำนวนผู้ประสบภัย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง สนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด ในการแจกจ่ายสิ่งของ เครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ และ รับบริจาคสิ่งของ เครื่องกันหนาว ทั้งนี้ ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนเตรียมตัวเพื่อป้องกันความหนาวเย็น โดยการใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ไม่อยู่ในที่โล่งลมแรงนานเกินไป เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไว้ในครัวเรือน หากเกิดความหนาวเย็นจนถึงขั้นรุนแรง ขอให้แจ้งความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผู้นำหมู่บ้านหรือ อบต. ซึ่งจะเป็นผู้ประสานกับอำเภอ และจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!