เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก พอใจ อานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ปัญหามาบตาพุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก พอใจที่ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด พร้อมเสนอชื่อผู้แทนภาคประชาชนในเย็นวันนี้ นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงกรณีที่ นายอานันท์ ปันยารชุน จะเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด ว่า ขณะนี้ได้เตรียมส่งรายชื่อผู้แทนของภาคประชาชน ประกอบด้วย รศ.ดร.เรณู เวชรัตน์พิมล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ นายไพโรจน์ พลเพชร และตนเอง รวม 4 คน โดยจะส่งรายชื่อให้กับทางประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่ายในเย็นวันนี้ นายสุทธิ อัชฌาศัย เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย จะสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดได้ โดยต้องมีมาตรการป้องกันเยียวยาประชาชนจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และผู้ป่วยในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานได้เต็มที่และรวดเร็ว จากเดิมที่มีเพียงรัฐบาลเป็นผู้สั่งการเพียงฝ่ายเดียว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด