''บิ๊กบัง'' หนุนตั้ง ''ทบวงดับไฟใต้''

เชื่อไม่เกิดความแบ่งแยกในพื้นที่ ชี้ 3 เหตุผลแก้ไขปัญหาใต้ไม่สำเร็จ องค์กรขาดเอกภาพ-งบล่าช้า-แทรกแซงการทำงานในองค์กร