วธ.เตรียมเสนอขออัตรากำลังบุคลากรด้านช่างฝีมือ โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกำลัง ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะ กรมศิลปากร ขาดแคลนบุคลากร ในด้านช่างฝีมือ การแสดง โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ทำให้เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก ในการ ดูแล ทำนุบำรุง รักษามรดกของชาติทั่วประเทศ และส่งผลให้องค์ความรู้ที่สำคัญทางศิลปะสูญหายไปได้ จึงได้มอบหมายให้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการประเมินความจำเป็นในการขออัตรากำลังเพิ่มใหม่ โดยในเบื้องต้นได้ขออัตรากำลังเพิ่มจำนวน 90 อัตรา ได้แก่ สำนักช่างสิบหมู่ สำนักการสังคีต และสำนักศิลปากร ทั้ง 15 แห่ง นอกจากนี้ยังได้มีการขออัตรากำลังเพิ่ม อีก 12 อัตรา ในการทำงานจดแจ้งการพิมพ์ โดยจะมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้ ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐ เพื่อขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มต่อไป สำหรับอัตรากำลังในส่วนอื่นนั้น จะเสนอขออัตรากำลังเพิ่มเติมตามภารกิจที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการปรับโครงสร้างของกระทรวงให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นกรมวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอ และภารกิจเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!