ตุลาการศาล รธน.ชี้ MOUยกเลิกเองไม่ได้

ระบุต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทั้งสองประเทศเคยตกลง ถึงไม่มีเงื่อนไข ต้องได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด