สธ. แจงเงิน อสม.สะดุด

วันนี้ (11 พ.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข กล่าวมอบนโยบายการพัฒนางานกระทรวงสาธารณสุขในปี 2553 ให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผอ.รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ตอนหนึ่งว่า การดำเนินงานด้านสาธารณสุข รัฐบาลได้ให้น้ำหนักกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มากกว่าการรักษาพยาบาล ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องนี้ ตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่งจึงผลักดันการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อสม. จำนวน 987,019 คน คนละ 600 บาท ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ในเดือน เม.ย.-ก.ย.2552 เป็นจำนวนเงิน 3,500 ล้านบาท แต่ในช่วงเริ่มปีงบประมาณ 2553 นี้ มีปัญหาการจ่ายค่าตอบแทน สาเหตุเกิดจากปัญหาระบบการคีย์ข้อมูลเบิกจ่ายของทางกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณให้ และเรื่องนี้ได้หารือ รมว.คลังแล้ว คาดว่า สัปดาห์หน้าเรื่องนี้ก็จะคลี่คลาย

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องคีย์ข้อมูลเบิกจ่ายในฐานข้อมูล หากคีย์รหัสไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ กรณีเงินของ อสม.ต้องโอนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทยจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด