คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการผดุงครรภ์ทันยุค เพื่อเพิ่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องการผดุงครรภ์ทันยุค เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี คงอินทร์ รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า ภาควิชาการพยาบาลสูติ นรีเวชและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการบริการวการ เรื่อง การผดุงครรภ์ทันยุค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ทางการพยาบาลสูติ นรีเวชและผดุงครรภ์ มีทักษะในการประยุกต์การจัดการปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาล ให้มีคุณภาพและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งนี้ ได้กำหนดจับรมในระหว่างวันที่ 4 5 มีนาคม 2553 ณ ห้องแกรนด์ บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์ เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้านสูติ นรีเวชและผดุงครรภ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจรวมจำนวน 200 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!