เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นำผักตบชวาดูดซับสาหร่ายหลังสภาพน้ำกุดน้ำกินเน่าเสีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใช้ผักตบชวาดูดซับสารอาหาร สาหร่ายสีเขียวแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสวนสาธารณะกุดน้ำกิน และติดตั้งเครื่องเติมอากาศ 6 เครื่องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้ (11 พ.ย.52) จากการที่น้ำที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่เป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกายของประชาชน ได้เกิดเน่าเสีย มีสาหร่ายสีเขียวลอยเต็มพื้นน้ำ มีกินเหม็นส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางนางเสาวณี รัตนานิคม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจสภาพน้ำที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินที่มีสภาพน้ำเสีย เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ และที่มาพักผ่อน ออกกำลังกาย โดยมีนางศิริวรรณ สุดาจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในน้ำได้รายงานถึงสภาพน้ำ นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ในแหล่งน้ำนิ่งจะพบว่ามีสาหร่ายสีเขียว, สีเขียวแกมน้ำเงิน ขึ้นเยอะมาก สาเหตุจากสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืชเมื่อปัจจัยที่เหมาะสม ทำให้เกิดเป็นสาหร่ายขนาดเล็กลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ โดยแรก ๆ จะมีสีเขียวอ่อน จากนั้นเป็นสีน้ำตาลหรือสีม่วงทำให้เกิดคราบน้ำมัน กลิ่นเหม็นเหมือนมีสารเคมีในน้ำ สำหรับที่สวนสาธารณะกุดน้ำกินได้เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในน้ำ สาเหตุน้ำเสียน่าจะมาจากสารเคมี ปุ๋ย ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำ เบื้องต้นอาจใช้ผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับสารอาหาร นางเสาวณี รัตนานิคม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทุกๆ ปีที่ผ่านมา ในช่วงปลายฝนต้นหนาวสภาพน้ำในสวนสาธารณะกุดน้ำกินจะเสียเป็นประจำทุกปี สาเหตุจากน้ำที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พร่องเข้าสวนสาธารณะกุดน้ำกิน มาจากลำน้ำปาว ซึ่งผ่านบ้านเรือน ชุมชน ทำให้มีสารอาหาร สารเคมี จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และนำผักตบชวามาช่วยดูดซับสารอาหาร สาหร่าย ให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะดำเนินการกำหนดแผนงานแก้ไขปัญหาต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด